Life

LifeNatura

HasieraJarduketa motak

Jarduketa motak

Proiektuaren ekintzak kategorien arabera daude antolatuta, honako eskema honetan ageri den bezalaxe:

A.  PRESTAKUNTZA-EKINTZAK
A.1. Proiektu eraikitzaileak idaztea
A.2. Proiektuan erabili behar den landare autoktonoa ekoiztea
A.3. Proiektuaren esparruan espezie aloktonoak eta inbaditzaileak egotearen gaineko diagnosia, gero horiek kentzeko

B.  LURSAILAK EROSTEA EDO ALOKATZEA ETA ORDAINSARIAK ERABILERA ESKUBIDEENGATIK
B.1.  Ordainsariak lursail komunaletan dauden baso- edo nekazaritza-laborantzak uzteagatik eta habitat naturalak lehengoratzeagatik
B.2.  Lursail partikularrak erostea gero habitat naturalak lehengoratzeko.

C.  IBAI-HABITATAREN KUDEAKETA
C.1.  Lubetak atzera eramatea edo kentzea eta ibai-lurraldea handitzea
C.2.  Birkonexio hidraulikoa eta utzitako meandroen hobekuntza ekologikoa
C.3.  Bisoi europarraren (Mustela lutreola) habitat espezifikoak berreskuratzea 
C.4.  Kontserbaziorako interesgarriak diren beste ibai-habitatak lehengoratzea
C.5.  Espezie aloktonoak eta inbaditzaileak kentzea

D.   SENTSIBILIZAZIO PUBLIKOA ETA EMAITZEN BERRI ZABALTZEA
D.1.  Komunikazio-plana
D.2.  Kanpaina espezifikoa eskola-komunitate eta gazteen elkarteentzat.
D.3.  Ezagutzaren kudeaketa
D.4.  Gizarteak parte hartzeko prozesua

E.     PROIEKTUAREN KUDEAKETA ETA JARRAIPENA
E.1.  Proiektuaren kudeaketa Gestión Ambiental de Navarra enpresaren aldetik 
E.2.  Gainbegiratzea
E.3.  Lan-sarea beste proiektu batzuekin
E.4.  Auditoretza 
E.5.  LIFE ondorengo kontserbazio-plana


Bazkideak


    Gestión Ambiental de Navarra, S.A. Fundación Crana Tragsa

Kofinantzatzaileak


    Gobierno de Navarra Gobierno de España

LIFE+ Ibai-lurraldearen ingurumen lehengoratzea; bisoi europarraren bizi-eremua (Mustela lutreola) | LIFE+ BISOIAREN LURRALDEA