Galapago autoktonoen eta exotikoen gaineko laginketak, proiektuaren barneko habitat leheneratuetan