Milagron paratu den informazio-panelak azaltzen du zer proiektu egin diren, bisoi europarrarendako egokiak diren kalitatezko espazioak leheneratzeko