Life

LifeNatura

HasieraLife BisoiaProiektuaren helburuak

LIFE+ Bisoiaren Lurraldea Proiektua

Proiektuaren helburuak

Bisoi europarrak (Mustela lutreola) bere bizialdiaren zikloko zenbait fasetan erabiltzen dituen habitatak lehengoratzea da proiektuaren xedea, Aragoi eta Arga ibaietako behe-ibilbidean. Eta, zeharka, bisoi europarraren populazioaren beraren kontserbazio-egoera ere hobetu nahi du proiektuak. 

Helburu hori lortze aldera, Ibai-Lurralde kontzeptua aplikatzea proposatzen da, biodibertsitatea zaindu eta egoera ekologiko ona lortzeari begira; hori guztia, jakina, modu bateragarrian bertako herrien interesak hobetzearekin. 

Bisoi europarraren habitat potentziala ibai-lurraldean lehengoratzearen eta hobetzearen xedea da eremu horretako bisoi europarraren populazioa lehengoratzea eta handitzea. Horrek ziurtatuko du espezieak eremuan irautea eta inguruko populazioen banakoak suspertzen laguntzea.

Espezieak bizi-zikloa osatzeko behar dituen ordokiak –urak har ditzakeenak– eta habitat naturalak lehengoratzeak aukera emango du Europako ibaien kudeaketari buruzko hiru zuzentarauak modu koordinatuan aplikatzeko: Habitaten Zuzentaraua, Uraren Esparru-Zuzentaraua eta Uholdeak Prebenitzeko Zuzentaraua. Halaber, espero izaten da modelo horren aplikazioa eredugarria izango dela beste ibai mediterraneo batzuk kudeatzeko.Bazkideak


    Gestión Ambiental de Navarra, S.A. Fundación Crana Tragsa

Kofinantzatzaileak


    Gobierno de Navarra Gobierno de España

LIFE+ Ibai-lurraldearen ingurumen lehengoratzea; bisoi europarraren bizi-eremua (Mustela lutreola) | LIFE+ BISOIAREN LURRALDEA