Life

LifeNatura

E.5. LIFE ondorengo kontserbazio-plana

LIFE proiektua gauzatu eta gero egiteko ekintza-plan bat ere garatuko da, eta dokumentu independente gisa emango da azken txostenarekin batera. Planak zehaztuko du jarraitu beharreko planifikazioa proiektuarekin hasitako ekintzak garatzen jarraitzeko hori bukatu eta hurrengo urteetan. Plan horrek neurri eta urte batzuetarako aurrekontu sorta zehaztuko du bilatutako helburuak lortzen direla ziurtatzeko. Laburbilduz, dokumentuak xeheki zehaztuko du zer ekintza egingo diren, baita noiz, nork eta nola finantzatuta ere.

LIFE proiektuaren ondorengo ekintza-plana ezinbestekoa da proiektua garatu bitartean egindako inbertsioek irauten dutela ziurtatzeko.Bazkideak


    Gestión Ambiental de Navarra, S.A. Fundación Crana Tragsa

Kofinantzatzaileak


    Gobierno de Navarra Gobierno de España

LIFE+ Ibai-lurraldearen ingurumen lehengoratzea; bisoi europarraren bizi-eremua (Mustela lutreola) | LIFE+ BISOIAREN LURRALDEA