Life

LifeNatura

E.2. Gainbegiratzea

GAVRN enpresako teknikariek egingo dituzte honako lan hauek guztiak: proiektuan programatutako jarduketen jarraipena; eta horiek egiaztatzeko txostenak idaztea, baita Batzordeari, prentsari eta toki-entitateei informatzekoak ere.

Gainera, kanpoko entitate bati azpikontratatuko zaio ekintzen bilakaerari buruzko ebaluazio bat, proiektuaren funtzionamenduari buruzko ikuskapen egokia eta egiazkoa egite aldera. Materia bakoitzean esperientzia ziurtatua duten talde independenteek egingo dute kanpo-ebaluazio hori. Ebaluatzaileek txostenak egingo dituzte, helburuen betetze-maila egiaztatzeko iturri gisa erabiliko direnak.

Kanpo-ebaluazio horrek barne hatzen du iritzi-azterketa bat egitea LIFE proiektuaren hasieran eta bukaeran; horren bidez neurtuko dira, bai kantitatean, bai kalitatean, komunikazio-ekintzak garatzearen ondorioz izandako aldaketak –ezagutzaren arloan zein sentsibilizazio eta jarreraren arloan–.

Azken emaitza da proiektuaren jarraipen zorrotza eta zehatza egitea, ekintza bakoitzean zehaztutako adierazle neurgarrien bilakaera baloratzeko behar diren txostenetan oinarrituta.


Bazkideak


    Gestión Ambiental de Navarra, S.A. Fundación Crana Tragsa

Kofinantzatzaileak


    Gobierno de Navarra Gobierno de España

LIFE+ Ibai-lurraldearen ingurumen lehengoratzea; bisoi europarraren bizi-eremua (Mustela lutreola) | LIFE+ BISOIAREN LURRALDEA