Life

LifeNatura

HasieraJarduketa motakC. Ibai Habitataren KudeaketaC.5. Espezie aloktonoak eta inbaditzaileak kentzea

C.5. Espezie aloktonoak eta inbaditzaileak kentzea

Ekintza horretan jarduketa erakusgarri batzuk egingo dira proiektuaren jarduketa-esparruan espezie aloktono inbaditzaileak ezabatzeari buruz, A3 ekintzan aurretik egindako protokoloak gauzatzearen bitartez. 

Ekintza horretan aurreikusten da proiektuaren eremuan dauden espezie aloktonoak eta inbaditzaileak kentzea, esaterako, kanabera (Arundo donax), sasiakaziak (Robinia pseudoacacia), ailantoa (Ailanthus altissima), makalen klonak (Populus sp.) eta Floridako apoarmatua (Trachemys scripta).

Landare-espezie horiek desagerrarazteko modua espezie bakoitzaren araberakoa izango da, baina, oro har, beste toki batzuetan arrakastaz erabili diren metodoak erabiliko dira, besteak beste, Katalunian (Agencia Catalana de l’Aigua). Ez da metodo kimikorik erabiliko urak ez kutsatzeko; aitzitik, metodo mekanikoak bai erabiliko direla horiek desagerrarazteko, esaterako, atzerakako hondeamakina (kanaberaren kasuan, erraz iristeko moduko lekuetan hazten baita) eta eraztuna (zuhaitz-espezieen kasuan).

Floridako apoarmatuaren kasuan, tranpak jarriko dira proiektuaren eremuan dauden espezie horren habitat potentzialetan (hezeguneak, ureztatzeko urmaelak), espezie hori zer lekutan banatzen den identifikatzeko. A.3 ekintzan egindako protokoloaren arabera zehaztuko da tranpak jartzeko protokoloa. Harrapatutako aleak Nafarroako Gobernuak Ilundainen duen Basa Faunaren Errekuperazio Zentrora eramango dira, eta adopzio-programan sartuko dira (Floridako apoarmatuak ematen ditu apoarmatu istilzaleen truke, azken horiek aske uzteko helburuarekin).

Bazkideak


    Gestión Ambiental de Navarra, S.A. Fundación Crana Tragsa

Kofinantzatzaileak


    Gobierno de Navarra Gobierno de España

LIFE+ Ibai-lurraldearen ingurumen lehengoratzea; bisoi europarraren bizi-eremua (Mustela lutreola) | LIFE+ BISOIAREN LURRALDEA