Life

LifeNatura

HasieraJarduketa motakC. Ibai Habitataren KudeaketaC.1. Lubetak atzera eramatea edo kentzea eta ibai-lurraldea handitzea

C.1. Lubetak atzera eramatea edo kentzea eta ibai-lurraldea handitzea

Ekintza horren bidez lubetak ezabatu edo atzeratu nahi dira –uholdeak saihesteko eraikitako defentsak dira horiek–, ibai-lurraldea handitzeari begira. Beharrezkoa da ibai-sistemen dinamika naturala babestea lurralde-kudeaketa zuzena egiteko, ekosistemak hobetzeko eta arriskuak eta lotutako kostuak ahalik eta gehiena murrizteko; horrela, honako zuzentarau hauek agindutakoa betetzen da: Habitatak (1992/43), Uraren esparrua (2000/60), eta Uholdeak (2007/60).

Biodibertsitatea kontserbatzeko ikuspuntutik jarduteko eremuak dituen arazoen gainean egindako diagnostikoak erakusten du laborantzek eta makal-plantazioek ibai-eremua okupatzea dela arazo larrienetako bat hainbat espezie garrantzitsu kontserbatzeari begira, esaterako, bisoi europarra (Mustela lutreola). Garai batean naturalki urez betetzen ziren ordokiak zeuden eremu horretan, eta, horrela, urak noizbehinka modu naturalean hartzen zituen ibarbasoak eta larreak egoten ziren; utzitako hezegune eta meandro horiek oso garrantzitsuak ziren espezie asko kontserbatzeko, baina, duela zenbait hamarkada, alde horiek humanizatu egin ziren nekazaritzarako eta baso-plantazioetarako lurrak irabazteko. Laborantzak eta makaldiak lubeten bitartez babestu ziren uholdeek har ez zitzaten; ordea, traba horiek ibaiaren dinamika naturala galarazi eta aurrerago zeuden beste alde batzuetan eragiten dituzte uholdeak. 

Ibai-lurraldean ibilgu txikiago bat eta ibaiertzeko korridore bat daude, babestuta, baita defentsarik gabeko erabilera humanoak ere; erabilera horiek urbanizaezinak, ziurtatuak edo bateragarriak dira uholdeekin eta ertzen higadurarekin, eta ibaiaren dinamikak aukera ematen du ibaiertzeko ekosistema naturalak lehengoratzeko.

Proposatutako ekintzek urez bete daitezkeen ordokiak lehengoratzeko aukera emango dute, bai eta ekosistema natural garrantzitsuak lehengoratzeko ere; udako hilabeteetan gauzatuko dira, abuztu eta iraileko ur-emari eskasa baliatuta. Lubetak dauden 2.620 metro lineal kentzeko edo atzeratzeko proposatzen du proiektuak –horri esker, uholdeak modu naturalean zabalduko dira–, baita urez bete daitezkeen ordokien 29 ha-ko habitat naturalak lehengoratzeko ere.

1 Ollero, A. (2007). Territorio Fluvial. Diagnóstico y propuesta para la gestión ambiental y de riesgos en el Ebro y los cursos bajos de sus afluentes. Bakeaz. Fundación Nueva Cultura del Agua, 255 or.


Bazkideak


    Gestión Ambiental de Navarra, S.A. Fundación Crana Tragsa

Kofinantzatzaileak


    Gobierno de Navarra Gobierno de España

LIFE+ Ibai-lurraldearen ingurumen lehengoratzea; bisoi europarraren bizi-eremua (Mustela lutreola) | LIFE+ BISOIAREN LURRALDEA