Life

LifeNatura

HasieraJarduketa motakC. Ibai Habitataren Kudeaketa

C. Ibai Habitataren Kudeaketa

Atal horretan ibai-ekosistemaren kontserbazio-egoera hobetzera bideratutako jarduketak sartzen dira, inguruak proiektuaren helburu diren espezieak eta habitatak hartzeko duen gaitasuna handitze aldera: bisoi europarra (Mustela lutreola), igaraba (Lutra lutra), apoarmatu istilzalea (Emys orbicularis), lertxun gorria (Ardea purpurea), amiltxoria (Nycticorax nycticorax), Populus nigrak eta Populus albak osatutako galeria-basoak, Tamarix gallicak osatutako basoak, legar-hobiak kolonizatzen dituen landaredi nitrofiloa edo belar nitrofiloak, urtekoak zein iraunkorrak.

Bazkideak


    Gestión Ambiental de Navarra, S.A. Fundación Crana Tragsa

Kofinantzatzaileak


    Gobierno de Navarra Gobierno de España

LIFE+ Ibai-lurraldearen ingurumen lehengoratzea; bisoi europarraren bizi-eremua (Mustela lutreola) | LIFE+ BISOIAREN LURRALDEA